Workshop om offentlig upphandling av plastbaserade produkter

Vid upphandling ställs olika krav utifrån bland annat kvalitet, miljö och sociala aspekter. Frågeställningarna för den här workshopen var att fånga upp och belysa olika faktorer som kan ha betydelse ur klimatsynpunkt för plastbaserade produkter. Representanter från industri, forskning och upphandlande verksamheter samlades för att belysa olika faktorers relevans och svårighet från olika perspektiv. Syftet […]