Västsverige har de bästa förutsättningarna - Hållbar kemi 2030 - En vision från Kemiföretagen i Stenungsund
Vad gör vi?

Västsverige har de bästa förutsättningarna. Här finns företag i rätt branscher samlade som lätt kan samverka. Och här har investerats tungt. Sex miljarder har t ex satsats på effektivare bränsleproduktion. Fem miljarder har investerats i tillverkning av kabelmaterial som håller ännu längre. Och än fler investeringar är på gång för energieffektivare produktion och nya, grönare bränslen.

Men vår vision kräver än mer strategiskt samarbete framöver mellan företag, forskare, myndigheter, fack och politiker. Det handlar t ex om:

Bullet samverkan kring råvaror
Bullet finansiering av nya satsningar
Bullet utveckling av nya teknologier
Bullet utbyggnad av vägar, järnvägar och kollektivtrafik
Bullet långsiktiga regler kring förnybara råvaror


Biogas
AGA satsar tillsammans med andra aktörer på att kunna leverera mer biogas. I framtiden kommer biogas levereras i flytande form då det optimerar mängden gas. AGA är delaktig i ett projekt för att utveckla fordon som drivs med Dualfuel, en kombination av diesel och biogas. I framtiden vill AGA låta alla sina fordon drivas så.

Biogas – det bästa drivmedlet
Project Clean Truck


Miljövänlig biltvätt
AkzoNobel lägger 80 miljoner kronor på forskning och utveckling årligen. Man har till exempel utvecklat produkter för vattenbaserade avfettningsmedel som gör det möjligt att använda mer än 97% vatten i vanliga biltvättar.

Sustainability – What are we doing to be a more responsible company?
Greener cleaning solutions – Fabric and Cleaning
Nordic Prize for surface and colloid chemistry
AkzoNobel Science AwardsHållbara kablar och rör
Borealis har i sin nya högtrycksfabrik för polyetentillverkning förstärkt kapaciteten för tillverkning av hållbara kabelprodukter. Borealis satsar vidare på att utveckla material för högklassiga elkablar med en livslängd på minst 50 år.

Environment and Energy
Adressing Global Challenges Around the World
Water for the World
Pilot projects enhancing the use of polyolefins recyclates
Responsible Care
http://www.plasticseurope.org/Plaståtervinning
Att återvinna plast från kablar var tidigare inte möjligt pga för mycket metallföroreningar. Men nu använder Stena Recycling en ny återvinningsteknik så att tusentals ton kabelplast återvinns och går till nya produkter. INEOS och Borealis har varit med och stöttat detta utvecklingsarbete.

PVC Forum
PVC News
PVC Design
Vinyl PlusFörnybart bränsle
Perstorp har Skandinaviens största anläggning för produktion av biodiesel (RME). Med en tankstation för RME i Stenungsund, i samarbete med Biofuel Express, kan lokala transporter köras på förnybart bränsle.

Perstorp BioProducts
B100 Från gula fält till grönt bränsle
 
Kalender
 
24/4 Hur blir svensk industri en vinnare i Horisont 2020?
Läs mer här...

8/5 Chemical Management Summit 2014
Läs mer här...

19/2 Sustainability Day
Läs mer här...

Start AGA AkzoNobel Borealis INEOS Perstorp