Publicerad den

Plast i haven diskuterades på frukostseminarium hos Västsvenska Kemi- och Materialklustret

FN:s 14:e miljömål handlar om hur vi ska få ett hållbart hav samtidigt som plast i havet är ett stort och växande problem. Detta är en fråga som är mer het än någonsin tidigare.

Fredagen den 1 september inleddes med ett frukostseminarium på temat ”Plast i haven” som arrangerades av Västsvenska Kemi- och Materialklustret. Katarina Gårdfeldt, docent vid Chalmers, inledde som akademisk representant med att ge ett nationellt och internationellt forskningsperspektiv. Hon presenterade resultat från vattenprovtagningar som gjorts i samband med en expedition till Nordpolen som gjordes under sommaren 2017. I alla vatten- och isprover från expeditionen som hittills analyserats har man hittat mikroplaster, vilket är ett alarmerande resultat. Katarina har varit med och tagit fram en rapport om hållbara lösningar för hav som presenterades av den svenska delegationen på FN:s konferens The Ocean Conference i New York i juni.

Anders Fröberg och Thomas Hjertberg från Borealis gav exempel på hur industrin jobbar för att motverka problematiken med plast i haven. Två projekt, Operation Clean Sweep och No Pellet Loss, som syftar till att minska utsläpp av plast med hjälp av olika tekniska lösningar och förhållningssätt presenterades. Man pratade även om hur Borealis jobbar mot ökad återvinningsbarhet, bland annat genom att nyligen ha lanserat helt återvinningsbara plastmuggar och tvättmedelspåsar i polypropen respektive polyeten. Som stor producent känner man ett stort ansvar för att ta vara på plastens värde vilket man visat genom att investera i en återvinningsanläggning i Tyskland i strävan mot en mer cirkulär plastekonomi.