Steg mot visionen

Kemiföretagen i Stenungsund tillverkar produkter som på olika sätt bidrar till ett hållbart samhälle – vattenrör som inte rostar, elkablar som håller i decennier och miljövänliga bränslen. Vi jobbar ständigt med utveckling av smarta material, ökad energieffektivisering och användning av mer gröna kemikalier. Förutom det interna arbete som görs på respektive företag, är vi tillsammans som Hållbar Kemi 2030 engagerade i olika projekt som steg för steg tar oss mot vår vision. Några av dem kan du läsa mer om här.

Returraffinaderi

Plaståtervinning i Stenungsund

Energieffektivisering för Kemiföretagen i Stenungsund

Bioraffinaderi i Örnsköldsvik

Skogsmetanol för biodieselproduktion

Innovativ återvinning av rör och profiler

Incitament för återvunnet material

Närodlad plast

Skogskemi