Steg mot visionen

Kemiföretagen i Stenungsund tillverkar produkter som på olika sätt bidrar till ett hållbart samhälle – vattenrör som inte rostar, elkablar som håller i decennier och miljövänliga bränslen. Vi jobbar ständigt med utveckling av smarta material, ökad energieffektivisering och användning av mer gröna kemikalier. Förutom det interna arbete som görs på respektive företag, är vi tillsammans som Hållbar Kemi 2030 engagerade i olika projekt som steg för steg tar oss mot vår vision. Några av dem kan du läsa mer om här.

Returraffinaderi

Biobaserad eten från etanol

Energieffektivisering för Kemiföretagen i Stenungsund

Metanol från koldioxid och restströmmar

Skogskemi

Överskottsvärme från kemiindustrin