Energieffektivisering för Kemiföretagen i Stenungsund

I projektet Energieffektivisering i kemiindustrin tittar man på möjligheten att göra energibesparingar på uppemot ~500 GWh för Kemiföretagen i Stenungsund. Tidigare forskningsstudier har indikerat att detta skulle kunna leda till en reduktion av koldioxidutsläpp med 10 % per år. Eftersom Kemiföretagen i Stenungsund tillsammans släpper ut ca 1 000 000 ton årligen motsvarar detta ca 100 000 ton.

Kemiföretagen i Stenungsund är tillsammans en av Sveriges största energianvändare. På mellanlång sikt är energieffektivisering främst en väg att reducera koldioxidutsläppen. I första hand handlar det om att företagen delar på värme på ett smartare sätt och installerar nya system för distribution av ånga och hetvatten. Konsekvensen blir mindre värmeproduktion i de olika företagens ångpannor och minskad användning av fossila bränslen. Då energikostnaden också är en viktig del i produktionskostnaden kan ett genomförande stärka respektive företags konkurrenskraft på de internationella marknaderna.
Projektet finansieras av medel från Energimyndigheten på 1.6 miljoner kronor. Man kommer utföra arbetet som ett samarbete mellan Kemiföretagen i Stenungsund och uppstart kommer ske under  hösten 2017.