Energieffektivisering för Kemiföretagen i Stenungsund

Kemiföretagen i Stenungsund är tillsammans en av Sveriges största energianvändare. Energieffektivisering är en bra möjlighet för att reducera koldioxidutsläpp och man utvärderar kontinuerligt hur detta kan göras i Stenungsund. I första hand handlar det om att företagen delar värme på ett smartare sätt och installerar nya system för distribution av ånga och hetvatten. Konsekvensen blir mindre värmeproduktion i de olika företagens ångpannor och minskad användning av fossila bränslen. Då energikostnaden också är en viktig del i produktionskostnaden kan ett genomförande av den typen av åtgärder stärka respektive företags konkurrenskraft på de internationella marknaderna. I projektet Energieffektivisering i kemiindustrin undersöktes just sådana åtgärder och möjligheten att göra energibesparingar på uppemot ~500 GWh för Kemiföretagen i Stenungsund. Tidigare forskningsstudier har indikerat att detta skulle kunna leda till en reduktion av koldioxidutsläpp med 10 % per år. Eftersom Kemiföretagen i Stenungsund tillsammans släpper ut ca 1 000 000 ton årligen motsvarar detta ca 100 000 ton. Projektet finansierades av medel från Energimyndigheten på 1.6 miljoner kronor och företagen är nu i diskussion om hur man tar resultaten från studien vidare.