Plaståtervinning i Stenungsund

Att återvinna plast förhindrar nedskräpning i naturen och skapar mer cirkulära flöden när allmänheten sorterar ut förpackningar från hushållssopor. Ett samarbete mellan Hållbar Kemi 2030 och kommunen ska göra Stenungsund bäst i Sverige på att återvinna plast.

– Det är viktigt för oss att man kan ta tillvara på plastens fulla värde, säger Elin Hermansson, som är projektledare för Hållbar Kemi 2030.

Varje år presenterar Förpacknings – och Tidningsinsamlingen (FTI) statistik över mängden förpackningar som hushållen lämnar in till återvinning. Enligt FTI har varje person i Sverige i snitt lämnat in fyra plastförpackningar i veckan till återvinning under 2016. Regeringens nya återvinningsmål träder i kraft om tre år, och för att nå de höjda målen skulle varje person i Sverige behöva återvinna ytterligare två plastförpackningar varje vecka. Statistiken visar också att svenskar blir bättre på att källsortera plastförpackningar. Men när man delar upp det på landets kommuner, ligger Stenungsund under medelnivån för mängden återvunna plastförpackningar de senaste åren. Det vill man nu ändra på genom samarbetet mellan Hållbar Kemi 2030 och Stenungsunds kommun.
Målet är att inspirera och skapa engagemang så att Stenungsund år 2020 ska vara bland de fem bästa kommunerna i landet på att samla in plastförpackningar.

I projektet ingår också att se över hur plastavfall samlas in på företag och i kommunala verksamheter. Dessutom vill man göra det lättare att återvinna plast som inte är förpackningar, som exempelvis gamla pulkor eller trädgårdsmöbler.

Projektet startas under våren 2017 och beräknas pågå till 2020.

Läs mer på projektets hemsida.