Innovativ återvinning av rör och profiler

Plastindustrin efterfrågar återvunnen plast som råvara, men det är ofta svårt att hitta tillräckligt stora volymer av jämn kvalité. En intressant källa är plaströr och profiler från bygg- och rivningsavfall. Materialen är väl specificerade och innehåller endast ett fåtal material – de mest efterfrågade på marknaden. (HDPE, PP och PVC).

Projektet syftar till att utveckla och demonstrera nya innovativa kostnads- och resurseffektiva lösningar för insamling, sortering och återvinning av plast från rör och profiler. Idag saknas väl fungerande insamlings- och sorteringsmetoder, vilket har lett till en låg återvinningsgrad. Återvinningsmetoder ska först utvecklas i labbskala och därefter testas i produktion. Demonstratorer skall tas fram. Målet är att materialet i första hand ska återvinnas till samma produktkategori – långlivade rör och profiler – eftersom så kallad ”closed-loop”-återvinning oftast är mest resurseffektivt.

Projektet finansieras under Re:Source och är en del av testbädden för plaståtervinning som leds av Swerea IVF. Det startade i slutet av 2016 och skall pågå till och med 2018. Från Hållbar Kemi 2030 är både Inovyn och Borealis representerade.