Publicerad den

Uppstartsmöte för plaståtervinningsprojekt

Ett uppstartsmöte för att dra igång plaståtervinningsprojektet hölls under onsdagen i Kommunhuset. Projektet syftar till att göra Stenungsund till den bästa kommunen i Sverige på plaståtervinning genom olika evenemang och. Med i projektgruppen sitter representanter från Hållbar Kemi 2030, Kemiföretagen, Molekylverkstan, Västsvenska Kemi- och Materialklustret och kommunen.

Publicerad den

Workshop om offentlig upphandling av plastbaserade produkter

Vid upphandling ställs olika krav utifrån bland annat kvalitet, miljö och sociala aspekter. Frågeställningarna för den här workshopen var att fånga upp och belysa olika faktorer som kan ha betydelse ur klimatsynpunkt för plastbaserade produkter.

Representanter från industri, forskning och upphandlande verksamheter samlades för att belysa olika faktorers relevans och svårighet från olika perspektiv. Syftet med workshopen var att öka kunskapen om vilka faktorer som är viktiga att ta hänsyn till, och vilka svårigheter som finns, när miljökrav ska utformas för att minimera klimatpåverkan av plastprodukter. Resultatet kan komma att ligga till grund för arbetet för att utforma krav i kommande upphandlingar.

Man diskuterade bland annat olika metoder för verifiering av hållbara produkter baserade på förnybara eller återvunna råvaror. Idag är Kol 14-metoden den mest använda metoden men detta vill man inom industrin ändra på. Anna Berggren från Perstorp presenterade ett exempel på en lösning där man redan idag istället använder sig utav massbalans istället för Kol 14.

”För en omställning till förnybara råvaror är massbalanskonceptet ett måste” säger Anna Berggren.