Biobaserad eten från etanol

[av_textblock size=” font_color=” color=” admin_preview_bg=”]

Biobaserad eten från etanol

[/av_textblock]

[av_three_fifth first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_display=”]

[av_textblock size=” font_color=” color=” admin_preview_bg=”]
Eten är den absolut viktigaste byggstenen för Kemiföretagen i Stenungsund samt för den kemiska industrin i sin helhet. Biobaserad eten är därav ett av de viktigaste stegen för att nå målen om en hållbar processindustri på sikt. Det finns några olika möjligheter för produktion av biobaserad eten t.ex. införandet av en biobaserad råvara i krackern eller via produktion från biobaserad etanol. För den senare av dessa finns idag ett antal industriella anläggningar som använder denna teknik för produktion av eten ur bioetanol. I en första studie inom Klimatledande Processindustri, där Adesso Bioproducts och Inovyn varit drivande, har möjligheter och förutsättningar utvärderats för en sådan anläggning med placering i Stenungsund.

Syftet med denna förstudie var att lägga grunden för ett fortsatt arbete med utveckling av en anläggning för biobaserad eten i Stenungsund. I detta arbete ingår utvärdering av olika tekniska lösningar samt olika råvaru- och produktkvaliteter i syfte att bilda sig en första bild av relationen mellan produktions- och investeringskostnader för biobaserad eten.

Projektet kommer högst troligt att tas vidare med en ansökan om fortsatt finansiering till Industriklivet. I förlängningen syftar projektet till byggnation av en anläggning med kapacitet på 50 000 ton/år i Stenungsund.
[/av_textblock]

[/av_three_fifth][av_two_fifth min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_display=”]
[av_textblock size=” font_color=” color=” admin_preview_bg=”]

[/av_textblock]
[/av_two_fifth]

[av_one_full first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_display=”]
[av_codeblock wrapper_element=” wrapper_element_attributes=”]
< Tillbaka
[/av_codeblock]
[/av_one_full]