Publicerad den

Plastreturraffinaderi i Stenungsund blir verklighet redan 2024

En Plastreturraffinaderi för kemisk återvinning av plast beräknas tas i drift 2024 vid Borealis produktionsanläggning i Stenungsund. Det meddelar Borealis i ett pressmeddelande. Detta efter att företaget har beviljats stöd för förstudie från Energimyndigheten tillsammans med Stena Recycling.

Med hjälp av kemisk återvinning kan plastavfall som är förorenat eller av låg kvalitet återvinnas till högkvalitativa baskemikalier. De långa plastkedjorna bryts ned i den kemiska processen och återgår till att vara små enkla molekyler. Av dessa småmolekyler kan man tillverka ny plast av högsta kvalitet, men också en mängd andra kemiska produkter.

Borealis genomför förstudien om kemisk återvinning tillsammans med Stena Recycling. Projektet har fått bidrag från Energimyndigheten. Studien går ut på att utvärdera vad som är optimal teknik för att pyrolysenheten ska kunna integreras med Borealis krackeranläggning i Stenungsund. Stena Recycling ska samla in, sortera och leverera plastavfall till den nya enheten. Material som är lämpligt för mekanisk återvinning kommer fortsatt återvinnas på det sättet eftersom det är mer energieffektivt.

– Hållbar Kemi 2030 och Kemiföretagen i Stenungsund har under många år jobbat med frågan om ett framtida Plastreturraffinaderi i Stenungsund. Att Borealis nu tar dessa planer vidare mot realisering är väldigt roligt, säger Elin Hermansson, Projektledare för Hållbar Kemi 2030.

Läs Borealis pressmeddelande här.