Publicerad den

Project AIR positiv feedback från EU:s Innovationsfond

Perstorps Project Air har nått framgång vid utvärdering av ansökan till EU:s Innovationsfond och har tagit sig vidare i urvalsprocessen. Projektet handlar om en anläggning i Stenungsund för tillverkning av hållbar metanol i stor skala med hjälp av infångad koldioxid och andra restmaterial. Project AIR är ett unikt och storskaligt projekt som från 2025 kommer att minska koldioxidutsläppen med 500 000 ton per år, vilket motsvarar utsläppen från Sveriges inrikesflyg. Detta vore ett avgörande steg mot en klimatneutral industri.

Slutgiltigt besked om vilka projekt som beviljas stöd från EU:s Innovationsfond meddelas i slutet av 2021.

Läs mer om projektet här.