Publicerad den

Project Air stödjs av Industriklivet

Project Air har beviljats ett stöd på strax under 295 miljoner kronor från Industriklivet (Energimyndigheten). Ambitionen med projektet är att byta ut de 200 000 ton fossil metanol som Perstorp varje år köper in till produktionen i Europa, mot egenproducerad fossilfri metanol som tas fram genom att utnyttja restströmmar och fånga in och använda koldioxid från produktionen. Tillsammans med en ny elektrolys-anläggning och biogas kommer anläggningen årligen att tillverka 200 000 ton cirkulär metanol. Om projektet realiseras kommer utsläppen av koldioxid sett över hela värdekedjan att minska med cirka 500 000 ton per år. Energimyndighetens bekräftade stöd är ett steg på vägen mot att realisera Project Air.

Se Energimyndighetens pressmeddelande här.

Läs mer om Project Air här.